U periodu od 1973. do 1990. godine JuDEKO društvo postiglo je značajne rezultate kako u organizaciji naučno stručnih skupova, tako i u povezivanju stručnjaka iz ove oblasti u zemlji i inostranstvu, kao i unapređenja nastave. Organizovano je 8 naučno stručnih skupova i 2 međunarodne konferencije (tabela 1). Jedan od najznačajnijih skupova bio je Svetski simpozijum o zupčanicima i zupčastim prenosnicim koji je održan od 13. do 16. septembra 1978. u Kuparima.

 

Aktivnosti i rezultati delovanja JuDEKO Društva u periodu 1995-2005. godine:

 

·      Održano je ukupno 15 skupova i to 5. IRMES naučno-stručnih skupova, 5-SEVER-simpozijuma, 3.KOD naučno stručnih skupova i 2 seminara (tabela 2);

 

·      Od 1997. godine u neposrednoj organizaciji JuDEKO društva izlazi dvojezični časopis „Konstruisanje mašina“ na srpskom i engleskom jeziku;

 

·      Osnovano je Balkansko udruženje za prenosnike snage (BAPT), gde je JuDEKO član udruženja;

 

·      U nekoliko navrata razmatrani su nastavni planovi i programi iz Mašinskih elemenata i Osnova konstruisanja a o zaključcima su obaveštavani mašinski fakulteti i Katedre za mašinske konstrukcije;

 

·      Omogućeno je većem broj naučnih radnika učešće u CEEPUS projektu koji finansira boravak profesora ovog regiona na različitim Univerzitetima u Evropi.

 

Aktivnosti i rezultati rada ADEKO u periodu  2006-2018.godine: 

 

·      Održano je ukupno 18 skupova: 3. IRMES konferencije (http://irmes2019.kg.ac.rs/index.php?lang=en ), 1 BAPT konferencija (http://www.bapt.eu ), 7 KOD-simpozijuma (www.kod.ftn.uns.ac.rs), 4. COMET-a konferencije (www.cometa.rs.ba ) i 3.seminara (tabela 3);

 

·      Od 2007. godine u saradnji sa ADEKO društva i FTN Novi Sad izlazi časopis „Machine Design“ na engleskom jeziku, koji od 2016. godine spada u kategoriju vodećih domaćih naučnih časopisa (M51). http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/;

 

·      Podstaknuta je saradnja i pomoć oko rada na međunarodnim projektima CEEPUS, TEMPUS;

 

·      Bilo je dosta aktivnosti oko inovacije nastave u oblasti  razvoja proizvoda.

 

Tabela  1. Pregled JuDEKO-naučno-stručnih skupova i konferencija 1973-1990

No.

Naziv skupa

Mesto i vreme

Broj
 radova

Broj

učesn.

Karakter skupa

Organizator

Dom.

Inos.

1.                

Aktuelni problemi proizvodnje zupčanika

Beograd

19. febr. ‘73.

25

250

naučno-stručni

MF Beograd

9

16

2.                

Skup o zupčanicima i kliznim ležajima

Zagreb

22.-24. jan.’74.

49

278

naučno-stručni

JuDEKO-FSB Zagreb

29

20

3.                

Opšta problematika konstruisanja u mašinstvu

Ljubljana

6.-7.sep.’76.

10

150

seminar

JuDEKO- FS Ljubljana

6

4

4.                

World Symposium on Gears and Gear Transmissions

Kupari

13.-16.sept.’78.

82

301

svetski simpozijum

JuDEKO-IFToMM

31

51

5.                

Nauka o konstruiranju i konstruiranje pomoću računala

Zagreb  

juni 1981.

81

220

naučno-stručni

JuDEKO-FSB Zagreb

63

18

6.                

Znanstveno-stručni skup o konstruiranju

Zagreb  

juni 1984.

97

180

naučno-stručni

JuDEKO-FSB Zagreb

91

6

7.                

Aktuelni problemi mašinskih elemenata i konstrukcija

Ohrid

3.-6.-juni 1985.

94

162

naučno-stručni

JuDEKO-MF Skoplje

85

9

8.                

Nauka, istraživanje i  razvoj mašinskih sistema i elemenata

Beograd,

14.-16.maj ‘87.

79

206

naučno-stručni

JuDEKO-MF Beograd

72

7

9.                

Skup o konstruiranju“88

Zagreb 

8.-10.-juni ‘84.

118

360

naučno-stručni

JuDEKO-FSB Zagreb

113

5

10.            

International Conference on Engineering Design - ICED

Cavtat

28.-30.avg.’90.

266

380

međ. kon-ferencija

JuDEKO-WDK Cirih

 

Tabela  2. Pregled JuDEKO-naučno-stručnih skupova i konferencija  1995-2005

No

Naziv skupa

Mesto i vreme

Broj radova

Broj učesn.

Karakter skupa

Organizator

1.                

Istraživanje i  razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES’95

Niš,19.-21. April 1995.

137

250

1-naučno stručni

JuDEKO-MF Niš

2.                

V Severov simpozijum o elektromehaničkim prenosnicima

Subotica

12.-13. Okt.1995.

35

42

Simpozijum

JuDEKO-Sever-Subotica

3.                

Primena CAD sistema u konstruisanju

Niš,17.-18. Okt. 1996.

7

102

Seminar

JuDEKO-MF Niš

4.                

Savremene metode u nastavi konstruisanja

Beograd

15. Mart 1997.

4

150

Seminar

JuDEKO-Min. prosv.

5.                

VI Severov simpozijum o elektromehaničkim prenosnicima

Subotica

15.Okt. 1997.

30

36

Simpozijum

JuDEKO-Sever-Subotica

6.                

Istraživanje i  razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES’98

Beograd

10.-11. Sept. 1998.

100

150

2-naučno stručni

JuDEKO-MF Beograd

7.                

VII Severov simpozijum o elektromehaničkim prenosnicima

Subotica

13. Okt. 1999.

9

28

Simpozijum

JuDEKO-Sever-Sub.

8.                

Prvi skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu - KOD-2000

Novi Sad

Maj 2000.

21

46

1-naučno stručni

JuDEKO-FTN Novi Sad

9.                

Istraživanje i  razvoj mašinskih elemenata i sistema - IRMES’2000

Kotor,  13-15. Sept. 2000

88

108

3-naučno stručni

JuDEKO-MF Podgorica

10.              

VIII Severov simpozijum o elektromehaničkim prenosnicima

Subotica,

Okt. 2001.

23

34

Simpozijum

JuDEKO-Sever-Subotica

11.              

Drugi skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu” KOD-2002

Novi Kneževac, Maj 2002.

36

24

2-naučno stručni

JuDEKO-FTN Novi Sad

12.              

Research and Development of

Mechanical Elements

and Systems -IRMES’2002

Jahorina,

19.-20. Sept. 2002.

146

120

4th-Scient.-proff. with intern. part.

JuDEKO-MF-S.Sarajevo

13.              

IX Severov simpozijum o elektromehaničkim prenosnicima

Subotica,

10. Okt. 2003.

28

52

Simpozijum

JuDEKO-Sever-Subotica

14.              

Treći skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu”. KOD-2004

Novi Sad

Maj 2004.

45

38

3-naučno stručni

JuDEKO-FTN Novi Sad

15.              

Research and Development of

Mechanical Elements

and Systems - IRMES’2004

Kragujevac,     16.-17. Sept. 2004.

116

92

5th-Scient.-proff. with intern. part.

JuDEKO-MF Kragujevac

 

Table  3. Pregled ADEKO  konferencija 2006-2017

No

Conference title

Location and time

Papers number

Number of part.

Conference type

Organizer

1.                

International Conference POWER TRANSMISSIONS”06 BAPT

Novi Sad,     25.-26. April.2006.

102

80

2th Intern. Conference

ADEKO-FTN Novi Sad

2.                

„Shape, Mechanical and Industrial Design of Products in Mech. Engineering“  KOD 2006

Palić,

30.-31. Maj.2006.

79

62

4th Intern. Conference

ADEKO-FTN Novi Sad

3.                

Research and Development of

Mechanical Elements

and Systems - IRMES-2006

Banja Luka,     21.-22. Sept.2006.

65

46

6th-Scient.-proff. with intern. part.

ADEKO-MF Banja Luka

4.                

Design in mechanical Engineering – KOD 2008

Novi Sad,     15.-16. April.2008.

103

74

5th Intern. Conference

ADEKO-FTN Novi Sad

5.                

Forming and Design in mechanical Engineering – KOD 2010

Novi Sad,     29.-30. Sept.2010.

69

65

6th Intern. Conference

ADEKO-FTN Novi Sad

6.                

Research and Development of

Mechanical Elements

and Systems - IRMES 2011

Zlatibor,

27-28. April

2011.

130

100

7th-Intern. Scientific

Conference

ADEKO-MF Niš

7.                

“Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMET-a

28-30. Nov. 2012.

Jahorina,BiH

89

84

1th Intern. Conference

ADEKO-MF I.Sarajevo

8.                

KOD 2012 “Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering”

24 - 26 May 2012,Balaton Hungary

106

70

7th Intern. Symposium

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

9.                

Modern Approach to Product Development and Business Improvement

16 - 19 May 2013,Balaton Hungary

16

32

Workshop

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

10.            

KOD 2014 “Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering”

12 - 15 June 2014,Balaton Hungary

51

50

8th Intern. Symposium

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

11.            

“Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMET-a

2-5.Decem. 2014.

Jahorina,BiH

72

64

2th Intern. Conference

ADEKO-MF I.Sarajevo

12.            

Where does the mechanical engineering go?

11 - 14 June 2015,Balaton Hungary

20

24

Workshop

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

13.            

KOD 2016 “Constuction Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering”

9 - 12 June 2016,Balaton Hungary

50

60

9th Intern. Symposium

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

14.            

“Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMET-a

7-9.Decem. 2016.

Jahorina,BiH

76

88

3th Intern. Conference

ADEKO-MF I.Sarajevo

15.            

Mechanical Engineering Today

22 - 25 June 2017,Balaton Hungary

4

15

Workshop

ADEKO-FTN Novi Sad – MF Bratislava

16.            

Research and Development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2017

Trebinje,

7-9. Sept.

2017.

100

82

8th-Intern. Scientific

Conference

ADEKO-MF Podgorica

UNI-Ist.Sarajevo

17.            

KOD 2018 “Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering”

6 - 8 June 2018, Novi Sad,  Serbia

80

90

10th Intern. Symposium

ADEKO-FTN Novi Sad

18.            

“Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications” COMET-a

28-30. Nov. 2018.

Jahorina,BiH

122

90

4th Intern. Conference

ADEKO-MF I.Sarajevo

 

 

Go to top