Misija ADEKO asocijacije:  

       Intenziviranje aktivnosti  naučnih i stručnih radnika u oblasti razvoja odnosno nastajanja novih proizvoda u privrednim subjektima regiona;

       Definisanje ciljeva za unapređenje univerzitetske nastave kao i precizno definisanje merodavnih kompetenci razvojnih inženjera saglasno potrebama privrede;

       Koordinacija aktivnosti na planu izvrsnosti, relevantnosti i efikasne primene rezultata istraživanja na fakultetima i istraživačkim organizacijama u cilju razvoja privrede regiona;

       Uspostavljanje i proširenje kontakata i saradnje između stručnjaka i organizacija regiona sa sa univeritetima u Evropi i svetu;

       Organizacija stručnih i naučnih skupova – kongresa, konferencija, simpozijuma, seminara i drugih stručnih savetovanja

Go to top